Observant amb la consciència del ser pots identificar la veritat, l’amor i la libertat